Delårsrapport januari - mars 2016

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 077 (-1 467) TSEK 
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -879 (-675) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,09 (0,61) SEK
  • Emissionen från november/december 2015 på 5,2 MSEK registrerades januari 2016


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknade partneravtal i april 2016 med Chahaya Shipping & Trading Co. PTE LTD Singapore och förbereder nu leveranser.
  • Delta Minerals erhöll pris som bästa CRS projekt (Corporate Social Responsibility) i den nordiska företagsgruppen i Filippinerna i april 2016
  • Delta Minerals genomförde en nyemission om 18,9 MSEK i april och maj 2016 som övertecknades med 186%
  • Styrelsen genomförde i maj 2016 en riktad emission på 2,2 MSEK.


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra/norra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter