Cagayan floden översvämmad - Delta Minerals anläggning ej påverkad

För närvarande råder stora översvämningar längs Cagayan-floden. Delta Minerals anläggning har påverkats obetydligt.

Anläggningen som ligger längs floden har inte påverkats i nämnvärd utsträckning. Dessa översvämningar understryker vikten av Delta Minerals´ verksamhet för miljön och ekosystemen samt vikten för Cagayan-provinsen att få Cagayan-floden muddrad.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter