Delta Minerals presenterar investeringsbudget

Delta Minerals har slutfört genomförbarhetsstudien för produktionsökning i Cagayan till 1,5 miljoner ton årligen. Genomförbarhetsstudien visar att det behövs 12 MUSD.

Då företaget nu har försäljning av magnetit och sand kan man med detta som underlag slutföra sin genomförbarhetsstudie för en årlig produktion av 1,5 Mton material. Studien omfattar tre ytterligare modulära anläggningar längs floden med ett totalt kapitalbehov av 12 MUSD på tre år.

Kostnaden beräknas till 10 MUSD och ytterligare 2 MUSD rörelsekapital. De 10 MUSD består av tre produktions moduler av om 2,5 MUSD, logistik 4,5 MUSD och 3 MUSD andra kostnader som miljö-studie, tillstånd, licenser och förvärvet av verket i Aparri. Företaget arbetar nu på finansiering av denna utveckling. Under tiden kommer inkomster från pilot produktion och kortfristig finansiering användas för att finansiera insatsen.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter