Delårsrapport april-juni 2015

Andra kvartalet april till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -1 174 (-2 107)TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 465 (-2 107) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Perioden januari till juni 
Rörelseresultatet uppgick till -2 641 (-3 635) TSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till -2 138 (-3 654) TSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10) SEK 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 (0,32) SEK 

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut 
Bolaget har slutit ett ramavtal med Golden Kingdom Holding försäljning av magnetit till Kina och fokus är nu på att påbörja dessa leveranser. 

Delta Minerals 
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand. 

Ladda ner hela rapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter