Delårsrapport januari - mars 2015

Perioden januari till mars

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,17 SEK


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

  • Delta Minerals tecknar avtal för sand försäljning till Singapore
  • Bolaget avslutade den riktade nyemissionen


Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på Aktietorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att påbörja verksamhet i floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

Ladda ner hela kvartalsrapporten här:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter