Den riktade tilläggsemissionen avslutad

Stockholm, 20 maj, 2014 – Den riktade tilläggsemissionen är nu avslutad. Totalt tecknades 10.943.822 nya aktier av serie B och 2.188.764,4 kronor tillfördes bolaget. Aktiekapitalet ökades med 251.707,906 kronor.

Efter emissionen kommer bolaget att ha 86 956 521 aktier.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter