Delta Minerals uppfyller villkoren för investeraravdrag 2014

Stockholm, 22 januari, 2015 – Delta Minerals gör bedömningen att villkoren för investeraravdrag för året 2014 är uppfyllda.

Fysiska personer som investerat i bolaget 1 december 2013 – 31 december 2014 kan dra av 50 % av investerat belopp. Avdrag medges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor.

Delta Minerals kommer att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket på de som har deltagit i emissioner under denna tid. Det är sedan upp till den enskilda investeraren att utnyttja avdraget. Bolaget kan inte lämna kontrolluppgifter på de som har förvaltarregistrerat sina aktier men möjligheten finns även för dessa personer att begära avdrag i sin deklaration. Vissa villkor är dock förenade med avdraget, till exempel måste man behålla aktierna under 5 år för att inte tvingas återföra avdraget.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att läsa på skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/investeraravdrag

Observera att det är endast de som köpt aktier i emissioner som kan utnyttja avdraget. Det är ej tillämpbart om man köpt aktier via Aktietorget.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter