Teckning TO1B 2:a perioden avslutad - Styrelsen har beslutat om riktad tilläggsemission

Stockholm, 12 december, 2014 – Teckning för 2:a perioden av TO1B är avslutad varvid 12 829 367  aktier tecknades och Bolaget tillfördes 2 565 873 kronor. I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission om 11 987 301 aktier, som tillför Bolaget 2 397 460  kronor.

Teckningen för 2:a perioden av TO1B är avslutad och 12 829 367 aktier tecknades med stöd av TO1B i 2:a perioden. Detta motsvarar 73,31 % av totalt emitterade teckningsoptioner och Bolaget kommer att tillföras 2 565 873 kronor.

Totalt utnyttjades 90,31 % av samtliga utställda optioner och bolaget tillfördes
totalt 3 220 363 kronor i TO1B.

I samband med denna option har Bolagets styrelse beslutat om en riktad emission på samma villkor som 2:a perioden dvs. 0,20 kronor per aktie till ett fåtal på förhand vidtalade investerare omfattande 11 987 301 aktier. Denna emission riktades till Margaretha Smith, Montana Sweden AB, Alfanet Innovation AB, Mikael Rosencrantz, Per Nilsson samt Patric Sjölund och kommer att tillföra Bolaget 2 397 460  kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 88 000 000 aktier.

”Denna finansiering gör det möjligt att avsluta uppbyggnaden i Appari och vi räknar med att den ska räcka för att generera ett kassaflöde. Jag är mycket nöjd att vi på denna korta tid kan få en produktion som finansierar Bolaget,” säger Thomas Lundgren VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46-70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46-70-397 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter