Delta Minerals tecknar avtal för att undersöka Buguey Lagoon

Manilla, 24 November, 2014 - Delta Minerals har avtalat med borgmästaren för Buguey Lagoon för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand & grus i Buguey Lagoon. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett produktionsavtal och således förbättra den naturliga livsmiljön för bräcktvattenarter. Lagunen har länge ansamlat mineraler såsom magnetit.

Företaget har tecknat ett första avtal för att undersöka Buguey Lagoon, som skall följs av ett slutlig avtal.

Buguey Lagoon omfattar ca 994 hektar och sträcker sig 17 km. Den är vattenförsörjning för cirka 1500 hektar av bräcktvattendammar. Dessa är områden för kustnära byar och ett mångsidigt fiske och jordbruk av kommersiell betydelse. Inkommande havsvatten under högvatten kan inte nå området på grund av förslamning. Detta leder till färskt saltvatten kan inte komma in i lagunen och påverkar allvarligt arter beroende av bräckt vatten.

I området finns cirka 24 arter av fisk, 3 arter av räkor, 1 tång art av kommersiell betydelse, 6 arter av blötdjur, 3 arter av lera krabba och är habitat 8 familjer av mangrove med 18 arter, alla beroende av bräckvatten.

"Buguey Lagoon är ett utmärkt exempel för företagets strategi att kombinera ekologiskt och socialt arbete med kommersiell verksamhet, för att bevara natur och hjälpa samhällen påverkade av flodslam. Vi hoppas på ett gott utfall för det här projektet så att vi kan utföra arbetet. Vi planerar inledande undersökningarna i Buguey Lagoon så snart som möjligt”, säger Thomas Lundgren, CEO.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter