Teckningskurs för TO1B andra perioden fastställd

Stockholm, 13 november, 2014 – Teckningskurs för den andra perioden av TO1B är 0,20 SEK per aktie.

En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 14/11 - 28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

För den andra perioden innebär det en teckningskurs på 0,20 kronor per aktie.

Ytterligare information finns på Delta Minerals, Aktietorget och Eminovas hemsidor.

Delta Minerals projekt i Filippinerna 
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

Delta Minerals AB har utvecklats väl under den tid bolaget varit verksam. Vi har visat på ekonomiskt lönsamma utvinningsnivåer av mineraler i de floder, som vi är intresserade av. Vi har utökat våra undersökningsområden, som nu inkluderar Cagayan provinsen i norra Filippinerna. Vi har knutit ett avtal med NOVA; en koreansk grupp för att operera deras anläggning i Appari, i Cagayan provinsen. Nu ska vi visa, att vi kan åstadkomma ett positivt affärsupplägg.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter