Delta Minerals Delårsrapport juli-sept 2014

Detta är bolagets första delårsredogörelse tredje kvartalet. Vissa jämförelsetal redovisas inte eftersom koncernen inte redovisade under motsvarande period 2013.

Tredje kvartalet juli - september

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 383 537  SEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden juli-september till -1 363 737 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Perioden januari till september

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 018 235 SEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -5 018 209 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 SEK

Viktiga händelser under perioden

·       Bolaget har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget 8 842 705 SEK under perioden

·       Bolaget har tecknat avtal med Cagayan provinsen för att utföra geologiska undersökningar

·       Bra resultat från den geologiska studien i Vigan

·       Uppmuntrande resultat från initiala undersökningar i Cagayan

·       Bolagets aktie noterades på Aktietorget den 28 juli

·       Bolaget träffade slutligt avtal med Nova International om att operera dess anläggning i Cagayan

·       Bolaget har uppskattat mineraltillgångar för Cagayan floden och för Apparianläggningen. Den totala mineraltillgången beräknas 2.000.720.000 MT (Metric Ton) med en snitthalt på 3%.

·       Delta Minerals öppnar försäljningsbolag i Singapore

·       Delta Minerals processanläggning blev klar för testproduktion i mitten på september

Händelser efter rapportperiodens utgång

·       Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. Totalt tecknades 2 974 957 aktier

·       Delta Minerals´ anrikningsverk i Appari, Cagayan uppnår planerad kapacitet.

Ladda ner full > Q3 kvartalsrapport här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter