Teckning för TO1B första perioden avslutad

Stockholm, 7 oktober, 2014 – Teckning för den första perioden av TO1B är avslutad. 

Totalt tecknades 2 974 957 B-aktier med stöd av TO1B. Detta motsvarar 16,95% av totalt emitterade teckningsoptioner och bolaget tillfördes 654 490,54 kronor.

De tecknade aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket snarast. Efter registreringen kommer bolaget att ha 63 183 332 aktier.

För de återstående 14 575 163 optionerna gäller att en teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 4/11 - 28/11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjande-perioden börjar. Dock med ett maximum på 0,50 kronor och ett minimum på 0,20 kronor.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter