Delta Minerals processanläggning klar för produktion 

Manila, 12 september, 2014 – NOVA anläggningen (nu DELTA) är klar för produktion. All utrustning från NOVA har testats och anläggningen är nu efter smärre justeringar/reparationer operativ.

De nya hydrocyklonerna med motsvarande slurry pumpar för den uppblandade flodsanden har installerats. De cykloner som kompletterats av Delta Minerals är avsedda för att vidareförädla flodsanden för att uppfylla singaporemarknadens krav.

Delta Mineral kommer inom kort att testa processanläggningen med flodmaterial och vi är angelägna att se resultatet av dessa tester. Inkörningsperioden är svår att tidsuppskatta men bolaget kommer att informera allt eftersom resultat framkommer.

Vi är glada att anläggningen är färdigställd som planerat och Delta Minerals kommer att inviga DELTA anläggningen lördagen den 20 september.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil +46 70-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46 703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter