Delta Minerals tecknar ”Letter of Intent” för processanläggning i Cagayan

Stockholm, 25 juli 2014 – Delta Minerals har tecknat ett ”Letter of Intent” med Nova International, ett koreanskt företag, för att verka som operatörer för Novas processanläggning vid Cagayanfloden. Detta ”Letter of Intent” övergår i ett slutligt avtal efter en godkänd Due Diligence Process, som för närvarande pågår. Denna förväntas bli slutförd i början av augusti. Avtalet innefattar också giltiga tillstånd.

Därigenom får Delta Minerals tillgång till en pilotanläggning, som möjliggör drift inom några månader. En optimal process för utvinningen av mineraler med mera ur sanden kommer att utvecklas på denna produktionsanläggning, under namnet Delta Process. Samma process kommer att användas som standard på Delta Minerals framtida produktionsanläggningar.

Avtalet ger bolaget en möjlighet att finjustera produktionsanläggningen och leverera sand och grus enligt specifikation samt magnetit av hög kvalitet.

Delta Minerals har överenskommit med Nova International om en månatlig avgift som räknas av från det slutliga beloppet vid produktionsstart. Nova erhåller också en royalty på magnetit och parterna har också överenskommit om en vinstformel. Resultatet kommer att offentliggöras allteftersom Delta Minerals får mer erfarenhet från pilotproduktionen. Delta Minerals har också rätt att förvärva 50 % av anläggningen inom tre år. Betalningar eller investeringar som Delta Minerals gör ska dras av från den slutliga köpeskillingen.

Nova International ansvarar för att alla tillstånd är giltiga.

Genom detta avtal kommer Delta Minerals att påbörja leveranser innan årsskiftet och tidsplanen kommer att förkortas avsevärt.

Informationsmöte tisdag 12 augusti 2014
Avtalet med Nova International innebär stora förändringar och möjligheter. Därför kommer Delta Minerals att hålla ett informationsmöte tisdagen den 12 augusti kl 10.00 på Hotell Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Cornelio Casido, President Delta Minerals Global Pacific Inc. och företrädare för Nova International deltar och svarar på frågor.

Lunch serveras efter informationsmötet. Registrera dig för evenemanget på Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I flera av Filippinernas flodområden inträffar ofta översvämningar framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i dessa områden med dödsolyckor och stora markskador på grund av eroderad och ansamlad sand i dessa floder. Genom att föra bort överflödigt flodmaterial bidrar Delta Minerals verksamhet till viktiga miljö- och samhällsinsatser. Magnetit kommer att separeras från flodmaterialet och säljas till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +4670-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil +46703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter