Delta Minerals emission avslutad

Stockholm, 17 juli, 2014 – Delta Minerals emission har avslutats och registrerats hos Bolagsverket.

Delta Minerals emission från juni har registrerats hos Bolagsverket. De utgivna Betalda Tecknade Units (BTU B) kommer per den 24 juli 2014 omvandlas till ordinarie aktier serie B och teckningsrätter TO1B. 

Totalt emitterades 17 550 120 aktier serie B samt 17 550 120 teckningsoptioner av serie 1 B till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie, varav 14 134 237 aktier och 14 134 237 teckningsoptioner tecknades genom kontant betalning och 3 415 883 aktier och 3 415 883 teckningsoptioner tecknades genom kvittning av fordran. Totalt tecknades 82 % av de erbjudna aktierna. 

Bolaget har efter genomförd nyemission totalt 60 208 375 aktier utestående, varav 6 284 130 aktier serie A samt 53 924 245 aktier serie B. 

Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 1 384 792 SEK. 

Emissionskostnaderna uppgår totalt till cirka 1,52 MSEK, varav 840 KSEK är ersättning till garanter. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter