Utfall av Delta Minerals nyemission

Stockholm, 30 juni, 2014 – Styrelsen i Delta Minerals fattade den 19 maj, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om nyemission av högst 21 329 127 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskurs om 0,40 kr per unit, innebar att bolaget skulle tillföras 8 531 651 kr vid full teckning. Emissionen är nu avslutad och totalt tecknades 17 500 000 units, motsvarande 7 MSEK, varav 1 949 968 SEK tecknades med företräde, 3 115 543 SEK utan företräde samt 1 934 489 SEK av garanter. Den teckningsoptions som inkluderats i emissionen löper till den 30 november 2014 och kan som högst inbringa 8 750 000 SEK.

”Vi är nöjda över att emissionen slutförts tillfredsställande och att bolagets aktie nu noteras på AktieTorget, samtidigt som arbetet med att ta Delta Minerals till produktionsfasen nu påbörjas”, säger Thomas Lundgren, VD.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
I stora flodområden uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlats. Genom att bortföra överflödig sand innebär Delta Minerals verksamhet en viktig miljö- och samhällsinsats.  Från sanden separeras magnetit som säljs till stålindustrin.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter