AktieTorget har godkänt Delta Minerals AB för notering

Stockholm 30 maj 2014 – AktieTorget har godkänt Delta Minerals aktie för notering på AktieTorget. Första handelsdag för bolagets aktie är planerad till den 28 juli 2014.

Delta Minerals AB är ett bolag med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i floddeltan i Filippinerna för utvinning av mineraler och sand.

I de floder där bolaget är verksamt, uppstår med jämna mellanrum översvämningar på grund av den ansamlade eroderade sanden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador. Det är därför av stor betydelse att överflödig sand transporteras bort så att vattenflödena regleras även under monsunperioden.

Aktien har ISIN-kod: SE0005620051 kommer att handlas under kortnamnet DEMI.

Delta Minerals AB nyemission med teckningstid 2 – 19 juni påbörjas nu på måndag. För ytterligare information se pressmeddelande 20 juni 2014.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter