Bolagstämmokommuniké - extra bolagstämma

Stockholm 16 maj, 2014 – Bolagstämmokommuniké från extra bolagstämma 15 maj 2014

  • Stämman beslöt att ett arvode på 75 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att till ny ledamot utse Tore Hallberg. Det antecknades att Tore Hallberg är oberoende i förhållande till bolaget och innehar uppdrag som bland annat VD och ledamot i Archelon AB (publ).

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Etiketter: delta minerals ab

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter