Bra resultat från den geologiska studien i Abrafloden, Filippinerna

Filippinerna 13 maj, 2014 – De första resultaten har kommit från analyserna i Abrafloden i Vigan. Den genomsnittliga järnhalten (Fe) i flodsanden är 6,6 viktprocent med testvärden mellan 5,78 % och 8,56 % Fe. Resultaten är i linje och något bättre än tidigare antaganden.

Testresultaten analyserades från representativa testhål och borrprover från ett rutnät av 50 x 50 meter. Proverna analyserades i CCMI Filippinerna, Inc. Laboratorier i Manilla.

De senaste undersökningsresultaten från den detaljerade topografiska studien användes för att uppskatta den ursprungliga volymreserven på minst 7 miljoner m³. Resultatet är mycket uppmuntrande och bekräftar det antagandet om totala resurser/volymer som har beräknats i tidigare.

Data visar att sanden är mer eller mindre homogen och vi har dragit slutsatsen att en genomförbarhetsstudie nu kan startas för projektet.

Resultatet har bekräftats av Cornelio Q. Casido, President för Delta Minerals Global Pacific Inc. (Philippines) som är en godkänd granskningsman (PMRC-CP).

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter