Delta Minerals tecknar avtal för geologiska undersökningar i Cagayanfloden

Manilla, 22 april, 2014 – Delta Minerals har avtalat med guvernören i Cagayanprovinsen för att undersöka framtida utvinning av mineraler och sand i Cagayanfloden. Vid ett positivt utfall kan detta leda till ett avtal för produktion. Cagayanfloden är Filippinernas största flod belägen i norra Luzon.

Bolaget har tecknat ett första avtal för rätten att undersöka Cagayanfloden i avvaktan på en slutlig överenskommelse. Avtalet ger rätt att undersöka Cagayanfloden från Magapit och uppströms; vidare också för floderna Sta. Ana, Abolog, Pamplona, Claveria och övriga tillflöden. Bolaget påbörjar omedelbart undersökningar i lämpliga områden.

Cagayanfloden är den största floden i Filippinerna belägen i norra Luzon och norr om Vigan. Den har ett upptagningsområde av 27.281 km² och en längd av 520 kilometer, och rinner i nordlig riktning från tillflödet i Nueva Vizcaya till mynningen i Babuyankanalen i Aparri, Cagayan. Cagayanfloden har ackumulerat sand och sediment som drastiskt försämrat flodens kapacitet. Även om det inte finns tyfoner i provinsen Cagayan översvämmas floden när kraftiga regn inträffar i närliggande uppströmsområden. Området som översvämmas i Cagayanfloden och dess bifloder är uppskattningsvis 186,000 hektar och omfattar 52 byar i regionen. I provinsen drabbas särskilt de byar med marker som används för jordbruksproduktion. Detta har lett till en ohållbar situation med översvämningar längs Cagayanfloden med bifloder med förluster av människoliv, djur och grödor.

”Bolaget kommer att få synergieffekter genom att knyta upp ytterligare ett flodområde samtidigt som fler projekt i vår portfölj minskar sårbarheten om vi skulle stöta på problem i ett specifikt område. Cagayanfloden bedöms som större och mineralrikare än Vigan och vi tror den kommer att bidra signifikant till bolaget i framtiden. Vi planerar genomföra de första studierna i Cagayan inom kort”, säger Thomas Lundgren, VD.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se,
mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter