Emissionen i Delta Minerals har avslutats och registrerats hos Bolagsverket

Delta Minerals emission från februari har registrerats hos Bolagsverket.

De utgivna Betalda Tecknade Aktierna (BTA B) kommer per den 26 mars omvandlats till ordinarie aktier serie B. Totalt emitterades 19 951 979 aktier serie B till en teckningskurs om 0,22 kronor per aktie, varav 15 121 236 aktier tecknades genom kontant betalning och 4 830 743 genom kvittning av fordran.

Bolaget har efter genomförd nyemission totalt 42 658 255 aktier utestående, 6 345 652 aktier serie A samt 36 312 603 aktier serie B.

Bolagets aktiekapital uppgår efter nyemissionen till 951 139,865 kronor.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter