Delta Minerals nyemission tecknad med 132 %

Delta Minerals nyemission stängdes 5 februari och tecknades med 132 %. Det övertilldelningsutrymme som fanns är utnyttjat till 53 %.

Styrelsen i Delta Minerals beslutade den 10 januari 2014 att genomföra en nyemission om 3,3 MSEK med ett övertilldelningsutrymme på 2 MSEK. Nyemissionen syftar till att finansiera en studie i Filippinerna som kan leda till att företaget kan påbörja produktion av mineraler i Abrafloden. Studiens syfte är främst att fastlägga de parametrar som gäller i Abrafloden och planera för en produktionsstart.

”Det gläder oss att intresset varit så stort vilket möjliggör en bra start för företaget.”, säger Thomas Lundgren, VD.

Totalt tecknades 20.012.561 aktier vilket motsvarar 4 402 763 kronor. Avräkningsnotor för de som inte tecknat med företräde kommer att sändas ut denna vecka. Cirka 53 % av det beslutade övertilldel-ningsutrymmet kommer att tas i anspråk.

Delta Minerals projekt i Filippinerna
Abraflodens delta innehåller varierande mängder mineraler av olika slag, bland annat magnetit, som används för järnframställning. En viktig biprodukt är sand och grus, som redan undersökts och som kommer att säljas som byggnadsmaterial och fyllnadsmaterial. Fyllnads- och byggnadsmaterialsanden kommer primärt att säljas till Hong Kong och Taiwan. För byggnadsmaterialsanden är även Singapore en intressant marknad.

I Viganområdet uppstår med jämna mellanrum översvämningar, framförallt under monsunperioden, som allvarligt påverkar befolkningen i området med dödsfall och stora sakskador på grund av den eroderade sand som ansamlas. Genom att transportera bort överflödig sand kommer Delta Minerals verksamhet att innebära en viktig miljö- och samhällsinsats.

Information kring emissionen fås via Eminova Fondkommission, info@eminova.se, tel 08-684 211 00, www.eminova.se samt via Delta Minerals hemsida www.deltaminerals.se.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil 070-268 00 35.
Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil 0703-97 25 24.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter