Produkter

Sand och grus

Fyllnadsmaterial för utbyggnad av landområden, s.k. reclamation sand. I Sydostasien fylls stora områden för att skapa ytterligare landyta. Exempel på detta är Singapore där ca 10 % av landets yta består av fyllnadsmaterial; tex Singapores flygplats Changi. Även Kina med Hong Kong och Japan har stora behov av fyllnadsmaterial. Stora exportörer har varit Indonesien och Kambodja, men sandexport är numera förbjudet från dessa länder.

Marknaden för fyllnadsmaterial är god och med de förändringar som sker i marknaden väntas priserna stiga. Prisbilden är mycket beroende av kostnaderna för sjötransport. Sand är en mycket stor råvara.

Priset på fyllnadsmaterial har varit relativt stabilt under de senaste åren.

Fyllnadssand
Fyllnadssand

Järnmalm

Filippinerna är rikt på mineraler bl a järnmalm. Mineralprojekten är ofta lokaliserade vid flodmynningar eller utefter kusterna. Järnmalmspriset styrs som alltid gällande råvaror av utbud och efterfrågan och framför allt efterfrågan från Kina. Magnetiten (järnmalmen) är lätt att separera med hjälp av magnetseparatorer, som är stora magneter som avskiljer magnetiten, när sanden t ex transporteras på transportband. 

Priset på järnmalm har fallit kraftigt det senaste året, framför allt pga av den lägre tillväxten i Kina. Delta Minerals intäkter från detta segment har således minskat. Genom intäkterna från fyllnadssand och byggsand hålls bolagets produktionskostnader nere.

Byggnadsmaterial

Sand och grus förädlas till byggnadsmaterial av olika kvalitet, såsom byggnadsmaterial för vägar och broar samt putsmassor för byggnation. Materialet siktas och krossas för att få rätt dimension och kvalitet.

Tegelstensproduktion

En av restprodukterna vid produktionsanläggningen är slime (lera). Dessa partiklar måste avskiljas för att uppfylla specifikation som till exempel gäller för fyllnadsmaterial (reclamation sand) till Singapore. Slime är emellertid utmärkt för tegelstensproduktion. Delta Minerals har för avsikt att i samarbete med Heritage Resources and Mining Corp., ett av Cornelio Casido kontrollerat bolag, sätta upp en fabrik för tegelstensproduktion. Fördelarna med detta är många med låg kostnad och snabb igångsättning. Delta Minerals får intäkter istället för kostnader. Vi får avsättning för delar av våra produkter. Vi skapar arbetstillfällen och kan förse omgivningen med prisvärt byggmaterial.

Tegelsten producerad av slime inför brännning.
Tegelsten producerad av slime inför brännning.