Delta Process

Bolaget har utvecklat en egen processteknik för produktion av fyllnadssand (reclamation sand) enligt köparens specifikation samt separation av magnetit. Processen är helt utan kemikalier och därmed mycket miljövänlig.

De minsta partiklarna separeras först i cycloner; det är detta material som används för att tillverka tegelstenar. Magnetiten separeras i magnetseparatorer; stora magnetiska cylindrar. Det återstående materialet är råvaror för fyllnadssand, varav en del kan användas som byggnadsmaterial efter viss bearbetning.

Allt material som tas upp ur floden kan således användas. Detta är en stor miljöförbättring och är en av anledningarna till att flera provinser på Filippinerna önskar samarbeta med Delta Minerals. 

Manuell utvinning av magnetit i flod

Miljö- och socialt ansvar

I de områden där bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Dessa sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floden/ floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterialet kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positiva till det arbete som Delta Minerals utför. Bolaget får materialet gratis genom sitt åtagande att förbättra avrinningen, förutsatt att skatt och avgifter betalas. Floden återfylls kontinuerligt genom erosionen från de närliggande bergskedjorna.

Det är bolagets målsättning att arbeta med ett långsiktigt miljötänkande och socialt ansvar för lokalbefolkningen. I de floddeltan där vi är verksamma kan bolaget göra stor nytta. Delta Minerals ser också ett stort värde i att skapa arbetsplatser i regionen samt bidra med internationellt industriellt kunnande och affärsmannaskap. En del av vinsten kan avsättas för att investera i lokala projekt såsom kyrkor, sjukvård och skolor. Genom dessa bidrag till bygden och befolkningen får såväl Delta Minerals som lokalsamhället nytta av denna verksamhet.