Q & A om nyemissionen

Vad är en nyemission?

Bolaget ger ut nya aktier som säljs på marknaden. Detta kallas att teckna aktier.

Vad är en aktie?

En aktie motsvarar en del av ett bolag. Aktiens värde växer om värdet på bolaget växer. Aktien ger även rätt till del av bolagets vinst.

Hur många teckningsrätter behövs för att teckna en aktie ?

Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en ny B-aktie, man får en (1) teckningsrätt för varje gammal aktie.

Var får man tag på teckningsrätter ?

Det går att köpa teckningsrätter under perioden 25 april till och med den 9 maj 2016 på Aktietorget.

Hur gör man om man vill vara med?

Om man inte redan har teckningsrätter så fyller man i blanketten för teckning utan företräde och skickar in den till den till Eminova fondkommission senast 11 maj. Om man har tur får man sedan rätt att teckna och betalar enligt instruktion.

När måste man bestämma sig ?

Senast 11 maj, men hos vissa banker tidigare

Hur vet jag om jag fått tilldelning i emissionen?

En avräkningsnota kommer att skickas ut när emissionen är avslutad. 

Hur gör jag för att betala aktierna?

Använd inbetalningskortet som följer med avräkningsnotan. 

När får jag mina aktier?

Så snart emissionen är registrerad kommer aktierna att bokföras på det VP-konto eller den depå som du angivit.