Om Delta Minerals

Delta Minerals är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Minerals utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

New dump trucks with crew in Antique The first excavator arrives in Antique The generator set is offloaded in Antique Loading in Antique Hauling to the stockpile in Antique Delta Minerals AB Delta Minerals Work at the plant during test production Harbour Island - Planned storage close to anchor place Cagayan river Sand shuffling during test production Delta Minerals AB Cleaning of sand during test production Magnetite separation during test production Children at Paruddun Sur Elementary School Local water buffalos drinks daily from the processing water as it contains no chemicals Pilot process plant in Aparri Delta Minerals - best CSR project of the year 2016 Cyclons at the test plant in Aparri

Bildspelet visar ett urplock från Delta Minerals arbete i Sverige och Filippinerna.