Välkommen till Delta Minerals

Delta Minerals är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Minerals utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bilder från verksamheten

New dump trucks with crew in Antique The first excavator arrives in Antique The generator set is offloaded in Antique Loading in Antique Hauling to the stockpile in Antique Delta Minerals AB Delta Minerals Work at the plant during test production Harbour Island - Planned storage close to anchor place Cagayan river Sand shuffling during test production Delta Minerals AB Cleaning of sand during test production Magnetite separation during test production Children at Paruddun Sur Elementary School Local water buffalos drinks daily from the processing water as it contains no chemicals Pilot process plant in Aparri Delta Minerals - best CSR project of the year 2016 Cyclons at the test plant in Aparri

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Minerals stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Minerals stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Pressreleaser

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Minerals aktier på > Mangoldlistan