Delta Minerals AB

 
Svenska

Välkommen till Delta Minerals

Delta Minerals är ett bolag som äger rättigheter, att med miljövinster för regionen, utvinna mineraler och byggmaterialprodukter i norra/nordvästra Filippinerna. 

I de områden där Bolaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar allvarligt lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden. Floden används som transportled och genom borttagande av sandmaterial kan vattenvägar öppnas och förbättras t ex genom invallning. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför mycket positivt till det arbete som Delta Minerals utför. Bolaget har genom koncession rätt att ta upp allt flodmaterial utan kostnad för samhället, samtidigt som företaget betalar skatt och avgifter till de lokala/provinsmyndigheterna. 

Bolaget planerar långsiktigt för tre nya driftställen med en total kapacitet på 1 miljon ton per år baserat på Bolagets framtagna Master Plan. Den totala mineraltillgången i floden bedöms vara cirka 2 miljarder ton. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyra viktiga produkter: fyllnadssand (reclamation sand), byggsand, magnetit (järnmalm) och slime, som bland annat kan användas för tegelproduktion. Magnetiten kan användas för järnproduktion i framför allt Kina. Fyllnadsmaterial (reclamation sand) avses primärt att säljas till Singapore, Hong Kong, Japan och Taiwan. Byggmaterial och tegel kommer att produceras framför allt för den lokala marknaden.  
> Läs mer om Delta Minerals

Bilder från verksamheten

Socialt ansvar - ekonomiskt stöd
Delta Minerals stöder The Dominican Sisters of the Presentation, Manila. Dessa katolska systrar hjälper den lokala befolkningen med sjukvård och omsorg för handikappade. Området där systrarna arbetar drabbas ofta av översvämningar och behoven är stora.

Delta Minerals stöder också den lokala grundskolan Paruddun Sur med byggmaterial och arbete. Genom detta stöd har skolan nu fått skolgården renoverad. Bolaget tilldelades i april 2016 priset för årets bästa CSR Projekt av Nordic Business Council of the Philippines. 

Hexapads  leveranser till DPHW färdiga att anläggas

Hexapads  leveranser till DPHW färdiga för att anläggas

Pressreleaser

Prenumerera på pressutskick

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på pressmeddelanden.

Aktiens utveckling

Följ utvecklingen av Delta Minerals aktier på > Mangoldlistan